Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-05-16XLVI/335/2018Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowegoObowiązujący
22018-05-16XLVI/334/2018Uchwała Nr XLVI/334/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 rokuObowiązujący
32018-05-16XLVI/333/2018Uchwała Nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rokObowiązujący
42018-05-16XLVI/332/2018Uchwała Nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027Obowiązujący
52018-05-15485/2018Zarządzenie Nr 485/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji KonkursowejObowiązujący
62018-05-14484/2018Zarządzenie Nr 484/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.Obowiązujący
72018-05-04483/2018Zarządzenie Nr 483/2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie Obowiązujący
82018-05-02482/2018Zarządznie Nr 482/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 7Obowiązujący
92018-05-02481/2018Zarządzenie Nr 481/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Seweryna Pieniężnego 30AObowiązujący
102018-04-27480/2018Zarządzenie Nr 480/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rokObowiązujący
Strona 1 z 205