Nazwa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP zarówno dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie jak i Gminy Miejskiej Ostróda to:

UrzadOstroda

 

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda dostępna jest pod adresem:

http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/

Ostatnio dodane

Osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego, prosimy o powiadomienie Urzędu Miejskiego w Ostródzie np. e-mailem wysłanym na um@um.ostroda.pl  lub faksem wysłanym na numer (89)642-94-01 trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miejskim w Ostródzie  nie musi być wcześniej uzgadniana.

Powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN