Komisje Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ostródzie:

1. Podsiadło Tomasz - Przewodniczący

2. Sągol Dariusz - Z-ca Przewodniczącego

3. Majewska-Pawełko Agnieszka

4. Monist Anna

 

Komisja Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Ostródzie

1. Taciak Grzegorz - Przewodniczący

2. Bilińska Mirosława

3. Bruździak Tomasz

4. Dudzin Jacek

5. Gazda Waldemar

6. Krajewski Piotr

7. Lesicki Zbigniew

8. Rutkiewicz Anna

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ostródzie

1. Iwaniec Ryszard - Przewodniczący

2. Borzuchowski Jarosław

3. Hoch Henryk

4. Liberacki Jan

5. Monist Anna

6. Rutkiewicz Anna

 

Komisja Pomocy Społecznej, ds.Osób Niepelnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia Rady Miejskiej w Ostródzie

1. Skaskiewicz Marek - Przewodniczący

2. Bilińska Mirosława

3. Iwaniec Ryszard

4. Połoniewicz Zbigniew

5. Wawrzyński Cezary

6. Wasilewski Bartłomiej

 

Uchwały - skład Komisji

1.   Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

2.  Uchwała Nr IV/19/2014 r. Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

3. Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

4. Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

5. Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2016 roku dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie (wraz z uzasadnieniem i załącznikami)

6. Uchwała Nr XXX/201/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

7.  Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

 

Uchwały - plany pracy Komisji

2018 rok

  1. Uchwała Nr XLII/312/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2018.
  2. Uchwała XLII/311/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 

2017 rok

  1. Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2017
  2. Uchwała Nr XXXII/236/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok