Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OSTRÓDZIE- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Numer zamówienia: 527908-N-2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki: