Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU W OSTRÓDZIE- ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie

TED/UZP: 517402-N-2018