Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU W OSTRÓDZIE

Numer zamówienia: 633497-N-2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki: