Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku basenu położonego na działce nr 363/5 obręb 8, przy ul. Jana Pawła II 9A w Ostródzie

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Inne

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki: