Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W OSTRÓDZIE

Numer zamówienia: 345198 - 2016

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Ostródzie

TED/UZP: 345198 - 2016

Załączniki: