Budżet na 2018 rok

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Budżet na 2018 rok

BUDŻET

 1. Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2018
 2. Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 3. Zarządzenie nr 437/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 4. Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 5. Uchwała NR XLIII/314/2018 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 6. Uchwała XLIV/317/2018 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 7. Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 8. Zarządzenie Nr 476/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu miasta Ostróda za I kwartał 2018 roku
 9. Uchwała Nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 1. Uchwała Nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027
 2. Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027
 3. Uchwała nr XLIII/313/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 4. Uchwała Nr XLIV/316/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 5. Uchwała Nr XLVI/332/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027