Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Posiedzenie w dniu 16 marca 2018, godz. 10:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu