Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Informacja o posiedzeniu Komisji Pomocy Społecznej ds.Osób Niepełnosprawnych, ds.Rodziny i Zdrowia Rady Miejskiej w Ostródzie, w dniu 16 marca 2018 r. godz. 12.00

Załączniki: