Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie, w dniu 12 marca 2018 r. godz. 08.30

Załączniki: