Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Posiedzenie w dniu 19 marca 2018, godz. 10:00 Komisja Gospodarki i Finansów