Kategoria: Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert za 2018 r.

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wyniki ogłoszonego w dniu 29.01.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku budżetowym 2018