Kategoria: Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Posiedzenie w dniu 12 lutego 2018, godz. 08:30 Komisja Rewizyjna