Kategoria: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Ogłoszenie i wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w Ostródzie przeznaczonych do wynajęcia, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy na czas oznaczony do 3 lat.