Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zarządzenie Nr 442/2018 w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w 2018 roku.

Numer aktu: 442/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: