Akty prawne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Zarządzenie Nr 441/2018 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych

Numer aktu: 441/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: