Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zarządzenie Nr 440/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Numer aktu: 440/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: