Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Uchwała XLII/311/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Numer aktu: XLII/311/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący