Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Sprawozdania z udzielonych zamówień 2018 rok

Referat Obsługi Urzędu Miejskiego

  1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RO - styczeń 2018 roku

Samodzielne Stanowisko ds. Sportu, Turystyki i Promocji

  1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień BPP - styczeń 2018 roku

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

  1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień GP - styczeń 2018 roku

Wydział Inwestycji I Gospodarki Komunalnej

  1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień - styczeń 2018

Straż Miejska

  1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień - styczeń 2018

Zespół Techniczno-Informatyczny

  1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień - styczeń 2018