Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Sprawozdania z udzielonych zamówień 2018 rok

Referat Obsługi Urzędu Miejskiego

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RO - styczeń 2018 roku
 2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RO - luty 2018 roku
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RO - marzec 2018 roku
 4. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RO - kwiecień 2018 roku

Samodzielne Stanowisko ds. Sportu, Turystyki i Promocji

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień BPP - styczeń 2018 roku
 2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień BPP - luty 2018 roku
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień BPP - marzec 2018
 4. Sprawozdanie z udzielonych zamówień BPP - kwiecień 2018

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień GP - styczeń 2018 roku
 2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień GP - marzec 2018 roku
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień GP - kwiecień 2018 roku

Wydział Inwestycji I Gospodarki Komunalnej

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień IGK - styczeń 2018
 2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień IGK - luty 2018
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień IGK - marzec 2018
 4. Sprawozdanie z udzielonych zamówień  - kwiecień 2018

Straż Miejska

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień SM - styczeń 2018
 2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień SM - luty 2018
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień SM marzec 2018
 4. Sprawozdanie z udzielonych zamówień SM - kwiecień 2018

Zespół Techniczno-Informatyczny

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień IT - styczeń 2018
 2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień IT - luty 2018
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień IT - kwiecień 2018

Zespół Rozwoju Lokalnego

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RL - luty 2018
 2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RL - marzec 2018
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień RL - kwiecień 2018

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień OSS - marzec 2018

Wydział Finansowy

1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień FN - marzec 2018